MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA A LOGISTIKA

Európska únia, Rusko, SNŠ

   Firma PAPO s.r.o. vznikla v roku 1996 a počas krátkeho pôsobenia v oblasti medzinárodnej dopravy a špedície sa zaradila medzi lídrov na slovenskom trhu.

   Dnes je to spoločnosť zamestnávajúca viac ako 50 vysokokvalifikovaných a skúsených pracovníkov, ktorí tvoria silný a stále sa rozrastajúci tím.

   Od začiatku pôsobenia firmy na trhu tvoria našu klientelu najmä nadnárodné spoločnosti, kde predovšetkým dlhoročná spolupráca s nimi postupne formovala našu filozofiu.

Tejto filozofii sú podriadené aj hlavné ciele spoločnosti a to:
- poskytovať vysokokvalitné služby
- ponúkať čo najlepšie logistické riešenia
- flexibilne reagovať na rozličné požiadavky našich klientov z časového, priestorového i vecného hľadiska

   Začiatkom roka 2006 sme rozšírili naše služby aj o skladovanie, crossdocking a rebulking, čím sme vytvorili z čiste dopravnej firmy logistickú spoločnosť. Vďaka rýchlemu rastu logistických činnosti sme vytvorili sesterskú spoločnosť HCJ s.r.o.